‘Betekenomische’ samenwerking

Welkom bij connect2grow.

Teams begeleiden in samenwerken door de winst van eigenaarschap zichtbaar te maken en te verbinden zodat het team haar doelen en betekenomische resultaten op een effectieve en plezierige manier kan realiseren, dat is waar ik voor ga.

Jawel u leest het goed, ‘betekenomische’ resultaten. Daaronder versta ik resultaten die bedrijfsmatig gezond, in lijn met de visie én van bredere betekenis zijn. Resultaten die goed voor het bedrijf en haar medewerkers zijn en ook sociale en maatschappelijk waarde niet uit het oog verliezen. Wat mij betreft zijn dat resultaten die team te behalen heeft en deze op een prettige manier tot stand brengen.

Vanuit een breder perspectief denk ik daarbij ook aan resultaten op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid,  sociaal ondernemen, circulaire-  en betekeniseconomie. Dat zijn naar mijn idee de thema’s op basis waarvan organisaties op een toekomstbestendige manier vooruit kunnen en van betekenis kunnen blijven zijn.

Vanuit connect2grow ben ik niet de specialist op het gebied van jullie inhoud wel op die van verbinding en groei binnen het groepsproces. Ik ben de  samenwerker, de begeleider, de transitie- en teamcoach die jullie team sterker maakt om doelen sneller te bereiken. Dat is het betekenomische resultaat waar ik voor sta.

Met vriendelijke groet,

Bart-Jan Prins

Over Bart-Jan

Mijn naam is Bart-Jan Prins, ik ben getrouwd en vader van drie dochters. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in het gebied van betekenisvol ondernemen. Daarbij heb ik ontdekt dat ik het geweldig vind mensen, zowel individueel als in een team, te inspireren en inzichten te bieden zodat zij mooie resultaten kunnen bereiken.

Veel thema’s op het gebied van betekenisvol ondernemen spreken mij aan, zoals duurzaamheid, circulaire economie en sociaal ondernemen, maar het is niet mijn ambitie de inhoudelijke specialist te zijn. Een groep mensen begeleiden in transitie vind ik boeiend en daarin draag ik graag bij aan de effectiviteit van een team.

Naast genieten van natuur, reizen en ontdekken vind ik flink ploeteren op een racefiets heerlijk. Mijn lichaam en vooral mijn mentale-ik verder ontdekken en overwinnen, dat vind ik mooi. Zo kijk ik ook naar mensen en teams, nieuwsgierig naar hun potentie en mogelijkheden. Er is altijd een lichamelijke- en een mentale ik. Een ratio en een gevoel, een hoofd en een hart. De verbinding tussen beide, bij het individu en onderling in het team, daar gaat het wat mij betreft over en daar ga ik mee aan de slag.

Voor inhoudelijke projectervaring, educatie, trainingen  en andere loopbaanweetjes zie: LinkedIn/bartjanprins/

Mijn opleiding (St!R-erkend) tot teamcoach: School voor Coaching – Leergang teamcoaching

Eerdere opdrachtgevers: